स्वागत !मुसळधार पावसात.....
गरमागरम कुरकुरीत कांदाभजी 
आणि  
वाफाळत्या कडssssssक  
चहाबरोबर  
ऋतू हिरवा ह्या अंकाचा 
आस्वाद घ्या.